Skip to content

ថ្នាក់បឋមសិក្សា

មេរៀន>ថ្នាក់បឋមសិក្សា

មេរៀនថ្នាក់បឋមសិក្សា / Leçons pour des élèves du primaire

រៀនសរសេរព្យញ្ជនៈ និងស្រៈ លេខ
សត្វតំណាងឆ្នាំទាំង១២ ការវិវត្តន៍របស់សត្វ
ព្យញ្ជនៈ របៀបសំពះខ្មែរ រូបទី១ រូបទី២ រូបទី៣

ព្យញ្ជនៈ

ស្រះនិស្ស័យ

ស្រះពេញតួ

ទំព័រកំពុងត្រូវបានរៀបចំបន្ត

%d bloggers like this: