Skip to content

សៀវភៅភាសាខ្មែរ

manuelskhmers1-12

សៀវភៅភាសាខ្មែររបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា

© ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១២

សៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ សៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៧
សៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី២ សៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៨
សៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៣ សៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៩
សៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៤ សៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១០
សៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៥ សៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១១
សៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៦ សៀវភៅភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១២

សៀវភៅសិក្សាសង្គមររបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា

  • សៀវភៅសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី២
  • សៀវភៅសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី៣
  • សៀវភៅសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី៤
  • សៀវភៅសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី៥

ចំណាំ ៖ រាល់ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រនេះ គឺយកមកក្នុងគោលបំណងចែករំលែកក្នុងការសិក្សា និងការបង្រៀនភាសាខ្មែរ ដើម្បីលើកស្ទួយភាសាជាតិ។ ខ្ញុំបាទពុំមានគោលបំណងអាជីវកម្មណាមួយឡើយ។

%d bloggers like this: