Skip to content

កិច្ចការសិស្ស

ក្នុងទំព័រនេះ លោកអ្នកអានគ្រប់រូបនឹងអាចមើល ឬអានកិច្ចការសំណេរ ស្ដាប់កិច្ចការអំណានរបស់សិស្សានុសិស្ស ដែលបានធ្វើនៅក្នុងថ្នាក់ភាសាខ្មែរ។

ល.រកិច្ចការសំណេរសំឡេង
វិមានឯករាជ្យ – Mirabelle 3e
វិមានឯករាជ្យ – Lisa 2nd
វិមានឯករាជ្យ – P.Chan 2nd
វិមានឯករាជ្យ – Elodie 2nd
វិមានឯករាជ្យ - Alika 3e
វិមានឯករាជ្យ - Soleap 3e
%d